Lingonledens Nätverksträff 24/1 -11

 
 

 

 

 

Vid träffen diskuterades hur vi utvecklar våra hemsidor.
Maria informerade om möjlighet till hjälp med hemsida för
de som ännu inte kommit igång.

Dessutom planerar vi att lägga en enkel "eventlista" som
omfattar gränsområden runt Gränna, Aneby och Tranås på Lingonledens hemsida.

Skyltning och öppettid diskuterades inför den nya säsongen
och därmed nytryck av Linonledens broschyr (även GPS diskuterades). Vi skall även försöka få någon från kommunen
alt. vägverket som kommer och informerar vad som gäller anggående skyltning.

Det fanns stort intresse för gemensam annonsering inför Påskhelgen (vårrunda).

Intresse finns också för att ordna en kurs i Facebook.
Vi gör vad vi kan!

Informerar också om nästa träff:
Måndagen den 24 April.