navbar
       
 

 

Nätverksträff Lingonleden

Datum: Måndagen den 24 januari kl. 18.30
Plats: Origin Resurs, Nyarp, Gränna
Anmälan: Origin Resurs senast den 24 januari.
Tel. 0390-51140 eller E-post: maria@originresurs.se
Kaffe

Vi kommer att ta upp följande
* Återkoppling till det gångna årets aktiviteter.
* Broschyren Lingonleden 2011
* Kvinnors Kulturarv http://www.originresurs.se/kvinnorskulturarv/index.html
* Hemsideprojekt?
* Ytterligare aktiviteter 2011

Välkomna!
Sonja, Birgitta och Louice
sonja@originresurs.se
www.originresurs.se

Vägbeskrivning: Kör väg 31 från Gränna mot Tranås. Sväng till höger mot Nyarp (Butiken på Landet) kör ca 600 m, till vägskylt Nyarp till höger.
Kör tills du ser ett grönt hus på höger sida, sedan rakt fram upp för en backe. Parkera på Ladugårdsplan. Gå framför ladugården till nästa hus.