WINNET-Origin resurs möte med Östgöta Resurscentrum

 
 

 

 

 

Det har varit ett stort intresse för vårt projekt Kvinnors Kulturarv hos olika resurscentra i Sverige. På inbjudan av Erica Lindberg, Östgöta Resurscentrum, besökte vi Linköping och träffade där också flera av de Östgöta lokala resurscentra.

Sonja presenterade kulturarvsprojektet genom att berätta om de kvinnor som deltagit i projektet och som delat med sig av sina livsberättelser. Berättelser som är tänkta att inspirera till fler berättelser. Alla kvinnor har någonting att berätta! Vi fick också en inblick i hur det regionala resurscentrat och de lokala resurscentra arbetar med frågor om kvinnors företagande och vi kan se att vi har många gemensamma intressen och att erfarenhetsutbytet kommer att fortsätta.

Främre raden: Josefine Eriksson Qvick Norrköping, Annie Jangenfalk Finspång, Bibbi Pettersson Qvick Norrköping.
Bakre raden: Louice Jansson och Sonja Torstensson Winnet-Origin resurs Gränna, Lisbeth Holmquist-Arbrandt Baltiskt-Ryskt resurscentrum Norrköping, Marita Lorin IniCiera/NuLink Linköping, Agneta Larsson Idea Resurs Motala,
Erica Lindberg Östgöta Resurscentrum/Winnet Östregötland Linköping.
På bilden saknas Birgitta Segerdahl Winnet-Origin resurs Gränna som tog fotot.