Arbetsmöte ang gemensamt projekt

 
 

 

 

Under helgen 28-31 januari 2011 hade vi träff med Sirje, Baiba Maiga samt Elle från Estland resp Lettland där vi diskuterade ett samarbete om ett gemensamt projekt "Entrepreneurship and Womens Cultural Heritage".

Engelsk rapport från arbetsmötet.


Sonja Torstensson, Sirje Vällmann, Baiba Rivza, Maiga Krusmetra, Elle Allik.
På bilden saknas Birgitta Segerdahl som tog fotot.