Stort 10-årsjubileum i RigaMikrokredit för företagande kvinnor i Lettland firades i helgen med Resurscentra för kvinnors företagande och Landsbygdskvinnornas förbund  
 

 

 

 


71 mikrokreditgrupper med 230 kvinnor har bildats. 150 kvinnor har utnyttjat mikrokredit, de flesta har starta egna företag men det finns också exempel på kooperativ, till exempel hantverkskooperativet Akorande.
I början av 1990-talet fick Birgitta Wiberg, nu ordförande i Origin Resurscentrum, uppdraget av Jordbruksdepartementet att ordna en studieresa till Sverige för kvinnor i Estland, Lettland och Litauen som arbetade med landsbygdsfrågor. Studieresan resulterade i ett nätverk med kvinnor som var aktiva i landsbygdens utveckling i dessa länder. Från nordisk sida deltog förutom Sverige, Finland, Norge och Island.


Birgitta Wiberg, Origin Resurscentrum, professorn och parlamentsledamoten Baiba Rivza, sociologiprofessor Maiga Kruzmetra, Eleonora Maisaka, landsbygdsutvecklare i Bausk och Louice Jansson, Origin Resurscentrum,

Nätverket initierade flera projekt, bl a Mikrokredit för företagande kvinnor på landsbygden i Estland, Lettland och Litauen. Nordiska Ministerrådet har under många år stöttat projektet. Birgitta Wiberg har alltsedan projektet startat bidragit med svenska erfarenheter och kunnande, men framför allt har demokratifrågorna betonats – de baltiska länderna ska gå sin egen väg och inte kopiera andra länder. Det är det som har varit styrkan i projektet. Ett samarbete som nu fyller 10 år.

Professorn och parlamentsledamoten Baiba Rivza och professorn i sociologi Maiga Kruzmetra har alltsedan startat svarat för kontinuiteten i Lettland, något som starkt bidragit till att Lettland blivit så framgångsrikt med mikrokredit. Så framgångsrikt att den största statliga banken, Mortgage Bank, i augusti i år beslutade låta Resurscentrum för kvinnors företagande i Bauska i södra Lettland ta över handläggningen av lånen för hela Lettland. Lånesumman har under dessa 10 år ökat från 700 Euro till 3000 Euro. Från 2008, när Mortagage Bank beslutat skjuta till pengar, kan lånen variera från 3000-5000 Euro och med en ränta på 5% utan övriga lånegarantier. Banken har avsatt drygt 70 000 Euro som ett första försök att se hur det utfaller.


Sonja Torstensson och Birgitta Wiberg (i förgrunden) tillsammans med de 6 resurscentraledarna.

 

 
 

FAKTARUTA MIKROKREDIT
Mikrokredit ges till grupper av kvinnor bestående av 3-5 kvinnor som har förutsättningar att starta företag och att fullfölja lånevillkoren. Utbildning i affärsidé, affärsplan är en del i mikrokreditnätverket. Idéerna är hämtade från Grameen Bank, vars grundare Muhammed Yunus fick nobels fredspris år 2006.