Medlemsskap  
 

 

 


Origin Resurscentum är en ideell förening och vi välkomnar kvinnor och män i alla åldrar som vill bidra till att främja syftet med föreningen. stödja och utveckla kvinnors företagande genom att skapa nätverk

  • vara en mötesplats och träffpunkt för tanke- och idéutbyte
  • driva projekt för innovativ näringslivsutveckling
  • stärka kvinnors delaktighet i det regionala och lokala utvecklingsarbetet
  • sprida kunskap om jämställdhet och gernusperspektiv.  

Det kostar femhundra kronor för ett år att vara medlem. Kontakta någon av oss nedan så får du veta mer vad det innebär att vara medlem och hur vi kan ta tillvara dina idéer.