Sara Ross Ny metod att lösa komplexa samhällsproblem Amerikansk forskare visar vägen

 
 

 

 

 

Många av de samhällsfrågor som vi ställs inför är svårlösta och omfattande, till exempel luftföroreningar, kriminalitet och utanförskap. Sara Ross, Ph Dr och forskare fån USA, kom till Jönköping på inbjudan av Högskolan i Jönköping men hann också med att besöka Origin Resurscentrum i Nyarp, Gränna och berättade om sin forskning och varför det behövs en ny metodik för att lösa dagens samhällsproblem.

TIP (The Integral Process for Working on Complex Issues) som metoden kallas används för att lösa problem som omfattar många olika grupper av människor. Då behövs det ett systematiskt tillvägagångssätt som tar oss bortom fördomarna till mer omsorgsfulla rådslag om vad som bör göras. Metoden visar att det går att lära sig tänka i nya banor, skapa medvetenhet, förståelse och ny kunskap tillsammans och därmed utveckla såväl frivilliga gemensamma lösningar som åtgärder som kräver formella beslut.

Origin Resurscentrum har för avsikt att bjuda in Sara Ross vid fler tillfällen för att tillsammans med henne och berörda parter lära hur vi kan använda metoden för att stärka kvinnors ställning i det regionala utvecklingsarbetet.

Sara Ross, trea från vänster, omgiven av Nina Lindström, Vilhelmina forskningsenhet, Birgitta Wiberg, Origin Resurscentrum, fil dr Sofia Kjelllström, Häloshögskolan i Jönköping, Ann-Jessica Ericsson, Vilhelmina och Sonja Torstensson, Origin Resurscentrum.